Aristid Stariji

Aristid Stariji, starogrčki slikar

Aristid Stariji djelovao je početkom 4. stoljeća pr. Kr. Prema grčkoj tradiciji, utemeljitelj mlađe atičke slikarske škole. Bavio se i skulpturom; u bronci je salio niz votivnih biga i kvadriga.