Asimetrična relacija

Asimetrična je ona binarna relacija za koju vrijedi, uz zadani skup S te binarnu relaciju R na skup S, tj.

R ⊆ S × S .

Često se običava umjesto pisati

Relacija je asimetrična ako je

(ako je u relaciji sa onda ne smije biti u relaciji sa

IzvoriUredi