Atomski radijus


Atomski radijus predstavlja polovicu međuatomske udaljenosti dva istovrsna atoma.

Radijus (lat. radius) u prijevodu na hrvatski jezik polumjer, polupromjer.

Atomi i molekule nemaju oštrih granica. Kao obujam slobodnog atoma obično se definira onaj obujam koji sadrži 90 % elektronskog oblaka. U vezanim sustavima teže je definirati atomski polumjer zbog prekrivanja elektronskih oblaka susjednih atoma.

Eksperimentalna istraživanja pokazuju da udaljenost Dik normalne kovalentne veze Ai-Bk ne ovisi o molekuli čiji su atomi A i B konstituenti. Zato se svakom atomu može pridružiti određeni Ri, tako da važi Dik=Ri-Rk. Razmak atoma je prikazan zbrojem njihovih polumjera. S druge strane treba razlikovati i vrstu veze zbog razlike u distribuciji elektrona.

Literatura uredi

  • Ivan Filipović, Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.