Autonomna oblast

Autonomna oblast je autonomna administrativna jedinica koja se nalazi na istoj administrativnoj razini kao oblast. Autonomne oblasti mogu biti: