Bakterije mliječne kiseline

Bakterije mliječne kiseline čine sveprisutnu raznoliku bakterijsku skupinu čiji su predstavnici uobičajeni stanovnici probavnog i mokraćnospolnog trakta ljudi i životinja, te tla i vode. Ovi mikroorganizmi su dobro poznati po svojoj sposobnosti da proizvode mliječnu kiselinu kao glavni krajnji proizvod svojeg anaerobnog metabolizma i po proizvodnji širokog spektra metabolita koji blagotvorno utječu na: nutritivna, senzorna i tehnološka svojstva fermentiranih prehrambenih proizvoda (biljnog i životinjskog podrijetla). Iz tih razloga se intenzivno koriste kao:

Obilježja i klasifikacija

uredi

Bakterije mliječne kiseline filogenetski spadaju u Clostridium granu gram-pozitivnih bakterija. One su anaerobi koji nemaju spore, aerotolerantne su, nemaju enzim katalazu i respiratorni lanac. Njihov DNA sastav je manji od 53 mol% gvanin+citozin dušičnih baza. Morfološki su štapićaste (bacili) ili kuglaste (koki), a prema načinu fermentacije glukoze mogu biti: homofermentativne i heterofermentativne. Homofermentativne bakterije mliječne kiseline pretvaraju ugljikohidrate u mliječnu kiselinu kao jedini ili glavni krajnji proizvod, dok heterofermentativne proizvode mliječnu kiselinu i druge proizvode kao što su: etanol, octena kiselina i ugljični dioksid. Tipične bakterije mliječne kiseline su bakterije iz reda Lactobacillales, uključujući sljedeće rodove[2]:

 • Lactobacillus
 • Carnobacterium
 • Lactococcus
 • Streptococcus
 • Enterococcus
 • Vagococcus
 • Leuconostoc
 • Oenocococcus
 • Pediocococcus
 • Aerococcus
 • Weissella

Izvori

uredi
 1. Ruiz Rodríguez, Luciana G.; Mohamed, Florencia; Bleckwedel, Juliana; Medina, Roxana; De Vuyst, Luc; Hebert, Elvira M.; Mozzi, Fernanda. 2019. Diversity and Functional Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated From Wild Fruits and Flowers Present in Northern Argentina. Frontiers in Microbiology. 10: 1091. doi:10.3389/fmicb.2019.01091. ISSN 1664-302X
 2. https://www.intechopen.com/chapters/42328
Nedovršeni članak Bakterije mliječne kiseline koji govori o biologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.