Balačka

Balačka je mješavina ukrajinskog i ruskog jezika kojom pričaju uglavnom etnički Ukrajinci i Kubanski kozaci, njih preko 2,5 milijuna, koji žive u zapadnoj Ruskoj Federaciji. Sličan primjer je suržik u istočnoj Ukrajini.