Batiskaf

ronilica za istraživanje većih morskih dubina

Batiskaf je ronilica za istraživanje većih morskih dubina. Riječ batiskaf je nastala je spajanjem grčkih riječi batis dubok i skafos brod.

Batiskaf Trieste