Bazni par

Bazni par (bp) je jedinica koja se sastoji od dvije nukleobaze povezane međusobno vodikovim vezama. Oni čine građevne blokove dvostruke spirale DNK i doprinose presavijenoj strukturi i DNK i RNK. Diktirani specifičnim uzorcima vezanja vodika, Watson-Crickovi osnovni parovi (guanin-citozin i adenin-timin) omogućuju DNK spirali održavanje pravilne spiralne strukture koja suptilno ovisi o nukleotidnoj sekvenci.[1] Komplementarna priroda ove strukture temeljene na parovima osigurava suvišnu kopiju genetskih informacija kodiranih u svakom lancu DNK. Redovita struktura i redundiranost podataka koje pruža DNK dvostruka spirala čine DNK pogodnim za pohranu genetskih informacija, dok spajanje baza između DNK i ulaznih nukleotida omogućava mehanizam putem kojeg DNK polimeraza replicira DNK, a RNK polimeraza prepisuje DNK u RNK. Mnogi proteini koji se vežu na DNK mogu prepoznati specifične obrasce uparivanja baza koji identificiraju određene regulatorne regije gena.

PrimjeriUredi

Slijedeće DNK sekvence ilustriraju dvostruke nizove. Prema dogovoru, gornji pramen se piše od kraja 5 'do kraja 3'; na taj način se na donjem lancu piše 3 'do 5'.

Slijed DNK u bazi:

    *ATCGATTGAGCTCTAGCG
    *TAGCTAACTCGAGATCGC

Odgovarajuća RNK sekvenca, u kojoj je uracil supstituiran timinom u lancu RNK:

    *AUCGAUUGAGCUCUAGCG
    *UAGCUAACUCGAGAUCGC

PrefiksiUredi

  *bp = osnovni par (i) - jedan bp odgovara približno 3,4 A (340 pm)[2] duljine duž niti, i otprilike 618 ili 643 daltona za DNK i RNK.
  *kb (= kbp) = kilo baznih parova = 1.000 bp
  *Mb (= Mbp) = mega bazni parovi = 1,000,000 bp
  *Gb = parovi osnovnih giga = 1.000.000.000 bp.

IzvoriUredi

 1. (2005) Sequence-Dependent Variability of B-DNA: str. 18–34 ISBN 978-0-387-25579-8
 2. (prosinca 2014) Molecular Biology of the Cell, 6th. New York/Abingdon: Garland Science, Taylor & Francis Group ISBN 978-0-8153-4432-2

LiteraturaUredi

 • (2004) Molecular Biology of the Gene, 5th. Pearson Benjamin Cummings: CSHL Press (See esp. ch. 6 and 9)
 • (2012) Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids. Springer ISBN 978-9-4007-2171-5
 • (2012) »Chapter 10. Alternative DNA Base-Pairing through Metal Coordination« u Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids: str. 269–294 ISBN 978-94-007-2171-5
 • (2012) »Chapter 11. Metal-Mediated Base Pairs in Nucleic Acids with Purine and Pyrimidine-Derived Neucleosides« u Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids: str. 295–317 ISBN 978-94-007-2171-5