Bezvučni alveolarni frikativ

Bezvučni alveolarni frikativ
s
IPA-broj 132
HTML-entitet s
IPA-slika
X-SAMPA s
Kirshenbaum s
Vidi također: Fonetika | Jezikoslovlje | Jezik

Bezvučni alveolarni frikativ naziv je za više suglasnika od kojih je najčešći bezvučni alveolarni sibilant koji se u međunarodnoj fonetskoj abecedi označava simbolom [s].

Glas postoji u velikoj većini svjetskih jezika, a bitan su izuzetak jezici australskih urođenika.

Glas postoji u standardnom hrvatskom i svim dijalektima, ali obično je zuban, a ne alveolaran; svi pravopisi hrvatskog jezika također se koriste simbolom s (vidjeti slovo s).

Karakteristike su ovoga glasa: