Bezvučni alveolarni frikativ

IPA-broj 132
IPA-tekst s
IPA-slika
HTML-entitet s
X-SAMPA s
Kirshenbaum s
- Zvučni primjer Pomoć

Bezvučni alveolarni frikativ naziv je za više suglasnika od kojih je najčešći bezvučni alveolarni sibilant koji se u međunarodnoj fonetskoj abecedi označava simbolom [ s ].

Glas postoji u velikoj većini svjetskih jezika, a bitan su izuzetak jezici australskih urođenika.

Glas postoji u standardnom hrvatskom i svim dijalektima, ali obično je zuban, a ne alveolaran; svi pravopisi hrvatskog jezika također se koriste simbolom s (vidjeti slovo s).

Karakteristike su ovoga glasa: