Ovo je glavno značenje pojma Biskupija. Za druga značenja pogledajte Biskupija (razdvojba).

Biskupija je u katoličkoj i nekim drugim kršćanskim crkvama administrativna teritorijalna jedinica kojom upravlja biskup. U katoličkoj crkvi, važna biskupija kojom upravlja nadbiskup zove se nadbiskupija (obično metropolitanskog statusa, povijesne važnosti, ili obojega). Prema podacima iz 2003. godine, u svijetu je 569 katoličkih nadbiskupija i 2014 biskupija.

Naziv potječe od rimskih dijaceza, administrativnih jedinica koje je krajem 3. stoljeća uveo car Dioklecijan. Već za Konstantina Velikog počinje se naziv dijeceza upotrebljavati i za crkvenoupravno područje, posebno kad se poklapa s granicama dijeceze Carstva.

Biskup koji upravlja dijecezom naziva se dijecezanski biskup, za razliku od pomoćnih biskupa, nuncija i ostalih crkvenih službenika koji su zaređeni za biskupe a ne upravljaju izravno dijecezom.

Vidi još Uredi