Bitinija i Pont

Bitinija i Pont je bila rimska provincija. Nalazila se na crnomorskim obalama poluotoka Male Azije. Nastala je spajanjem bivših pokorenih kraljevstava Bitinije, koje je Rim pripojio 74. pr. Kr. i Pontskog Kraljevstva koje je Rim pripojio nakon pobjede u Mitridatskim ratovima 63. pr. Kr.

Rimska država po provincijama. Bitinija i Pont je označena zatamnjenom bojom.
Rimsko Carstvo u vrijeme cara Hadrijana. Bitinija i Pont je na sjeverozapadu poluotoka Male Azije.