Bitka kod Aljubarrote

Bitka kod Aljubarrote, vojni sukob u kojemu je, 14. kolovoza 1385., riješen spor oko portugalskog prijestolja, između kastilijskog kralja Juana I., portugalskog pretendenta, i Joãoa I. od Aviza. Kastiljski je kralj u svoju službu uzeo francusko teško oklopljeno konjaništvo, a João I., engleske strijelce s dugim lukovima. Izvori navode da se na kastiljskoj strani nalazilo između 20 – 31,000 Ijudi, a na protivničkoj oko 6,600. Odlučnu pobjedu u bitci odnio je João I. te je uspostavio novu kraljevsku dinastiju te sačuvao nezavisnost Portugala. U spomen na pobjedu kralj je dao sagraditi grad Batalha te samostanom Santa Maria da Vitória na Batalha, u kojemu je i sam pokopan.

Bitka kod Aljubarrote

Jean de Wavrin, Bitka kod Aljubarrote
Vrijeme 14. kolovoza 1385.
Lokacija Aljubarrota, središnji Portugal
Ishod odlučna portugalska pobjeda
Sukobljeni
Kraljevina Portugal

Podržani od:
Kraljevina Engleska

Kraljevina Kastilja

Podržani od:
Kraljevina Francuska
Kraljevina Aragon
Talijanski saveznici

Vođe
João I. od Aviza

Nuno Álvares Pereira

Juan I. Kastiljski

Pedro Álvares Pereira†

Vojne snage
oko 6,600
• 4,000 pješaka
• 1,700 kopljanika
• 800 samostrijelaca
• 200 engleza s dugim lukovima
oko 31,000
• 15,000 pješaka
• 6,000 kopljanika
• 8,000 samostrijelaca
• više od 200 francuskih teško oklopljenih konjanika
• 15 bacača
Posljedice
• poginulih: manje od 1,000 • poginulih: 4 – 5,000
• kasnije još 5,000

Tijek bitke uredi

Portugalci su u centar bojnog reda postavili vitezove (oklopnike) koji su sjahali sa svojih konja, a na krila engleske i ostale strijelce i samostrijelce. Kastilijanci, s Francuzima na čelu, borbom s pješacima su iznenada s tri strane obuhvatili portugalski centar. No pritom su u potpunosti zanemarili svoja krila te su za pola sata bili su razbijeni i gotovo uništeni. Kada je nestalo obrane s krila i glavnina kastiljske vojske doživjela je strahoviti poraz.

 
Grafički prikaz tijeka bitke kod Aljubarrote

Literatura uredi

  • ”Alžubarota”, U: Vojna enciklopedija, sv. 1., Beograd: Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, 1970., str. 113.
  • Edward McMurdo, The History of Portugal (2); The History of Portugal from the Reign of D. Diniz to the reign of D. Afonso V, General Books LLC, 2009., 234.
  • Ch. Oman, A History of the Art of War, London, 1898,
  • F. Liot, L' art militaire, sv. 1, Pariz, 1946.