Bridno kromatski broj

Bridno kromatski broj ili kromatski indeks, broj u teoriji grafova. Bridno-kromatski broj nekog grafa je najmanji broj različitih boja potrebnih za pravilno bridno bojenje. Ako je graf bridno -obojiv, ali nije - obojiv, kaže se da je kromatski indeks grafa jednak i piše se .[1]

IzvoriUredi

  1. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku Iva Gregurić: Bojenje grafova, Osijek, 2011., str. 24, pristupljeno 25. svibnja 2020.

e koji se nalaze na (k−1)(k-1)-oj razini.