Bundestag (Deutscher Bundestag) je parlament u SR Njemačkoj sa sjedištem u zgradi Reichstaga u Berlinu.

Bundestag
Bundestag

Parlament u Njemačkoj nije dvodomno tijelo iako zakondavnu funkciju imaju Bundestag i Bundesrata. Bundestag se sastoji od 598 ili više članova parlamenta i bira se na 4 godine. S obzirom na njemački mješoviti izborni sustav, može imati više zastupnika od predviđenog broja. Trenutni 20. saziv broji 736 zastupnika, a predsjednik je Bärbel Bas (CDU), koji tu dužnost obnaša od 2021. godine.

Nadležnost Bundestaga

uredi

Njemački Bundestag je jedino ustavotvorno tijelo na saveznoj razini Njemačke. Ona je zakonodavna vlast i može izmijeniti Ustav. U njenoj nadležnosti je verifikacija međunarodnih ugovora s državama i organizacijama. Njemački Bundestag donosi državni proračun. Ona imenuje apsolutnom većinom glasova njenih zastupnika saveznog kancelara (Bundeskanzler) i suodlučuje o izboru predsjednika Njemačke, saveznih sudaca i ostalih važnih saveznih tijela.

Bundestag ima funkciju parlamentarnog nadzora nad radom njemačke Vlade (Bundesregierung) i izvršne vlasti, te nadzire upotrebu njemačke vojske (Bundeswehr).

Sazivi i stranačka zastupljenost

uredi
Broj zastupnika u Bundestagu
Bundestag Saziv Zastupnici CDU/CSU SPD FDP Zeleni1 PDS/ Die Linke2 AfD,DP Ostali
1. saziv 1949. – 1953. 402 139 131 52 –   – 17 633
2. saziv 1953. – 1957. 487 243 151 48 –   – 15 304
3. saziv 1957. – 1961. 497 270 169 41 17
4. saziv 1961. – 1965. 499 242 190 67
5. saziv 1965. – 1969. 496 245 202 49
6. saziv 1969. – 1972. 496 242 224 30
7. saziv 1972. – 1976. 496 225 230 41
8. saziv 1976. – 1980. 496 243 214 39
9. saziv 1980. – 1983. 497 226 218 53
10. saziv 1983. – 1987. 498 244 193 34 27
11. saziv 1987. – 1990. 497 223 186 46 42
12. saziv 1990. – 1994. 662 319 239 79 8 17
13. saziv 1994. – 1998. 672 294 252 47 49 30
14. saziv 1998. – 2002. 669 245 298 43 47 36
15. saziv 2002. – 2005. 603 248 251 47 55 2
16. saziv 2005. – 2009. 614 226 222 61 51 54
17. saziv 2009. – 2013. 622 239 146 93 68 76
18. saziv 2013. – 2017. 630 310 193 - 63 64
19. saziv 2017. – 2021. 709 246 153 80 67 69 92 2
20. saziv 2021. – danas 736 197 206 92 118 39 79 5

1 1983. do 1990. Zeleni (Die Grünen), 1990. do 1994. Savez 90, od 1994. Savez 90/Zeleni
2 1990. do 2007. Stranka demokratskog socijalizma (PDS) odnosno Stranka ljevice, od 2007. Ljevica
3 Bavarska stranka (BP) 17, Komunistička partija Njemačke (KPD) 15, Gospodarska unija za obnovu (WAV) 12, Njemačka centristička stranka (Zentrum) 10, Njemačka stranka prava DKP-DRP 5, Stranka danske manjine (SSW) 1, nezavisni 3
4 Sveukupni njemački blok/Savez protjeranih i bespravnih (Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, GB-BHE 27, Njemačka centristička stranka (Zentrum) 3

Poveznice

uredi

Vanjske poveznice

uredi