Carinska unija ekonomski je prostor u kojem se države članice obvezuju sporazumom da će ukinuti međusobne carine ili takse sličnog učinka, te kvantitativna ograničenja, a prema trećim zemljama primijeniti zajedničku carinsku tarifu. Npr. carinsku uniju uvedele su 1968. godine zemalje članice EEZ.

Današnje carinske unije

Popis carinskih unija uredi

Sporazum Datum osnivanja Izvori
CACM 1961-10-12 WT/REG93/R/B/2
CAN 1988-5-25 L/6737
CARICOM 1973-8-1 WT/REG92/R/B/1
CEMAC 1999-6-24 WT/COMTD/N/13
EAC 2000-7-7 WT/COMTD/N/14
EAEC 1997-10-8 WT/REG71/8
EEA 1958-1-1 WT/REG138/2
EUAndora 1991-7-1 WT/REG53/M/3
EU — Turska 1996-1-1 WT/REG22/M/4
GCC 2003-1-1 WT/COMTD/N/25
MERCOSUR 1991-11-29 WT/COMTD/1/Add.17
SACU 2004-7-15 WT/REG231/3
WAEMU 2000-1-1 WT/COMTD/N/11/Add.1