Cassinijev oval

Cassinijev oval ili Cassinijeva krivulja je ravninska algebarska krivulja četvrtoga reda definirana kao podskup ravnine točaka za koje je umnožak udaljenosti od dviju čvrstih točaka (žarišta) konstantan (a²). U Kartezijevu koordinatnom sustavu prikazana je jednadžbom gdje je linearni ekscentricitet, tj. polovica udaljenosti između žarišta. U posebnom slučaju , krivulja je lemniskata. Nazvana je po Giovannu Domenicu Cassiniju.[1]

Cassinijeve krivulje

Izvori uredi