Cathlakaheckit (Cathlayackty, Cathlakahikits, Cath-lâk-a-heckits), jedna od lokalnih skupina Watlala Indijanaca, porodica chinookan, koji su 1812. živjeli na kaskadama rijeke Columbia, kada je njihov broj procijenjen na 900.[1] Kultura im je bila slična ostalim činučkim grupama. Na rijeci Columbia su kao i Cathlathala gradili platforme iznad brzaca s kojih su ribarili (losos) uz pomoć mreža na dugim štapovima.[2]

Njihovo istoimeno selo Cathlakaheckit, koje je otkopano u gorju Cascade uništeno je 1979. prilikom radova na brani Bonneville Dam, a iskopine su izložene u Washington Shore Visitor Complex.[3]

Izvori

uredi