Cincari

Makedonski pjevač Toše Proeski s pravim imenom Todor Proja bio je Cincarin po narodnosti

Cincari (sami sebe nazivaju Armânji odnosno Makedonarmânji), jedna od najpoznatijih skupina Vlaha ili Aromuna nastanjena na području Srbije, Makedonije i Grčke. Potomci su romaniziranih tračkih skupina koja se do danas uspjela donekle sačuvati na istočnom Balkanu]. Cincari su izvorno polunomadski ili nomadski stočari koji su posjedovali velika stada ovaca. Poznati su po proizvodnji sira, ili i kao trgovci, te nadalje kao veoma škrti ljudi. Njihovo ime Cincar postalo je sinonim za škrtarenje (cincarenje) i škrtog čovjeka (cincar). Cincari su vjerojatno dio iste populacije koju u Grčkoj nazivaju Kucovlasima ili Šepavim Vlasima. Kao posebna manjina, pod imenom Cincari priznati su u Srbiji, gdje se oštro protive korištenju naziva Aromuni, a zastupa ih Srpsko cincarsko društvo-Lunjina koje je objavilo 15 knjiga.

Ime

Ime „Cincari” dolazi od naziva za brojku pet koja u njihovom izgovoru glasi „cinci” umjesto „činči”.

Jezik

Limba armaneascâ ili cincarski nastao je iz latinskog i član je romanske skupine jezika. Najstariji pisani dokument na ovom jeziku datira iz 1731. a radi je o natpisu na jednoj ikoni [1].

Povijest Cincara i osvrt na Vlahe

Cincari su jedna od skupina koja pripada Vlasima a na području Srbije postoje najmanje 3 ili 4 skupine Vlaha koje ne treba brkati s Cincarima. Cincari su porijeklom iz područja Grčke i Makedonije, a njihovo glavno gradsko središte bilo je planinski grad Moskopolje (Μοσχόπολις; vlaški Moscopole) osnovan početkom 14. stoljeća kao zimsko prebivalište čobana na 1.200 metara visine, a održao se sve do njegovog uništenja od strane Turaka 1788. i ponovno 1821. Cincari su se razbježali iz svoga grada za koji se kaže da je imao 12.000 kuća (Gustav Weigand; [2] vidi). Iz cijelog ovog područja na granici Albanije, Makedonije i Grčke izbjeglo je oko 300.000 Cincara i nastanilo se po Grčkoj, Makedoniji i Srbiji. Cinacari su danas narod koji nestaje. Na području Grčke su helenizirani a polako nestaju i u drugim dijelovima Balkana. Nešto malo preostalo ih je danas u Srbiji gdje su veoma aktivni u očuvanju svoga identiteta.

Prave Cincare ne treba brkati s ostalim vlaškim skupinama. U necincarske vlaške skupine u Srbiji pripadaju:

Poznati Cincari

Jedan od najpoznatijih suvremenih Cincara je poznati glumac Taško Načić, a po riječima predsjedništva društva Lunjina, Dimitrije Nikolajević, to je bio i tragično poginuli makedonski pjevač Todor Proja, poznatiji kao Toše Proeski [3]. Otac Majke Terezije, Nikollë Bojaxhiu bio je cincarskog podrijetla. Josip Runjanin, skladatelj hrvatske himne je bio cincarskog porijetla[4].

Izvori

Vidi još

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Cincari