Cistin je dimer neutralne esencijalne aminokiseline cisteina.[1]

Cistin

Tvore ga dvije molekule cisteina povezane disulfidnom vezom. Cistin nastaje oksidacijom cisteina, a ostatci koji su povezani disulfidnim vezama jako su hidrofobni (nepolarni).[1]

Ovaj organski sumporni spoj je formule (SCH2CH(NH2)CO2H)2. Pri atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi je bijela krutina koja se slabo otapa u vodi. Cistin čini 10-14% mase ljudske kože i kose. Cistin je otkrio William Hyde Wollaston 1810. godine, no nije bio priznat kao izveden iz bjelančevina sve dok nije bio izoliran iz kravljeg roga 1899. godine.[2]

Izvori

uredi
  1. a b Generalić, Eni. "Cistein." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 22 Feb 2015. KTF-Split. (17. lipnja 2015.) <http://glossary.periodni.com>.
  2. "cystine." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 27 July 2007 www.britannica.com/eb/article-9028437/cystine