Crkva sv. Ante s obrambenim zidom u Tučepima

Disambig.svg Za druga značenja, pogledajte Crkva sv. Ante Padovanskog u Tučepima.

Crkva sv. Ante, obližnje arheološko nalazište i obrambeni zid u Tučepima, zaštićeno kulturno dobro.[1]

PovijestUredi

Na lokalitetu ograđenom kamenim zidom, jugoistočno od naselja Srida sela, Gornje Tučepi, postojala je crkva sv. Ante i oko nje groblje, danas sačuvana u arheološkom sloju. Stara crkva sv. Ante, danas sačuvana u arheološkom sloju, bila je dotrajala barokna građevina, a izgorjela je 1891. godine. Stara župna crkva na navedenom je lokalitetu vjerojatno postojala još iz predturskog razdoblja, obzirom da za vrijeme turske okupacije nisu građene sakralne građevine. Na katastarskom prerisu i danas se čitaju gabariti nekadašnje crkve (tlocrt građevine iznosi 10,60 / 22,50 metara), tako da prepoznajemo jednobrodnu građevinu sa kvadratičnom apsidom. U razdoblju od 1898. - 1901. izgrađena je na lokalitetu bližem naselju nova župna crkva kao neostilska građevina (crkva sv. Ante, Z-4888). Oko arheološkog lokaliteta, na njegovom jugoistočnome dijelu, sačuvan je kameni zid građen priklesanim kamenom u mortu, pravokutnog tlocrta, i izvorno opremljen nizom puškarnica. Sačuvan je u potezu od cca 29 metara na jugozapadu i u duljini od cca 13,50 na jugoistoku. Ostatci stare crkve sv. Ante upućuju na ostatke barokne, a moguće i ranije sakralne građevine, kao i na postojanje staroga groblja. Djelomično je sačuvan kameni zid sa puškarnicama, koji upućuje na postojanje refugija oko crkve, kao zaštite od turskog napada, što je specifičnost Makarskog primorja, jer su obrambeni zidovi oko crkve i groblja sačuvani i u Igranama i Živogošću.[1]

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-7134 crkva i groblje zavedeni su kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, arheološka baština, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra.[1]

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Tučepi, Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Ante i obrambenim zidom Ministarstvo kulture RH. Pristupljeno 24. travnja 2020. Sadržaj preuzet uz dopusnicu.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/).  Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u OTRS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.