Crkva sv. Marije na Škrilinah kraj Berma

Sveta Marija na Škriljinah je jednobrodna grobljanska crkva kraj Berma. Podignuta u 13. stoljeću. Graditelji su nepoznati a na nekoliko su mjesta ostavili su uklesana dva klesarska znaka.

Sveta Marija na Škriljinah na groblju Berma

1912. temeljito je obnovljena i dograđena joj je sakristija. Crkva je poznata po zidnim slikama ples mrtvaca živih boja, motiva i kompozicije, koje je 1474. izradila radionica majstora Vincenta iz Kastva.

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Crkva sv. Marije na Škrilinah kraj Berma