Crkveni zbor vrsta je pjevačkog zbora čija je glavna zadaća izvođenje pjevanih dijelova liturgije, odnosno svete mise, i općenito sakralne (duhovne) glazbe. Drugim riječima, crkveni zbor je pjevački zbor u službi vjerskog slavlja.

Crkveni zbor najčešće je smješten na koru, uzdignutom dijelu crkve ili katedrale predviđenom za njega. Na koru se, uz zbor, u katoličkim crkvama najčešće nalaze i orgulje. Zborovi u protestantskim crkvama smješteni su ispred oltara i podijeljeni u dvije, međusobno sučeljene skupine.[1]

U Katoličkoj Crkvi se osim pjevačke skupine, pod pojmom crkveni zbor može se podrazumijevati biskupski, nadbiskupski ili kardinalski zbor kao skup biskupa, nadbiskupa ili kardinala.

Vrela uredi

  1. Kor Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr (pristupljeno 31. srpnja 2017.)