Crnogorac (list)

Crnogorac, tjednik, prve političke novine u Kneževini Crnoj Gori.

Prvi je broj izašao 23. siječnja 1871. na Cetinju, tiskan u Knjaževskoj Crnogorskoj Državnoj Štampariji.

Financiran je novcima crnogorske države a kao službeni je vlasnik naveden Jovan Sundečić, sekretar (tajnik) Crnogorskog Dvora i pisac teksta za himnu Ubavoj nam Crnoj Gori.

Tijekom 1871. je tiskano 48 brojeva, 1872. je izašlo 52 a 1873. svega 6 brojeva "Crnogorca". List je imao promidžbenu funkciju i podbunjivanja Srba u Istočnoj Hercegovini protivu osmanske vlasti.

Distribuiran je poglavito u Austro-Ugarskoj i Srbiji. Imao je ukupno 700 pretplatnika.

Austro-ugarske su vlasti zabranile prodaju "Crnogorca" na svom teritoriju, pa je list 1873. prestao izlaziti.