Crnogorska policija

Crnogorska policija, formirana 1831. godine kao organ javne sigurnosti, sastavljen od Gvardije i perjanika, ukupne snage 164 naružanih pripadnika.

Od 1837. raspoređenih po svim kapetanijama crnogorske države, odgovorna vladaru Petru II. Petroviću Njegošu a kasnije njegovim nasljednicima na crnogorskome prijestolju.

UstrojUredi

Za teritorijalni rad Crnogorske policije su bili nadležni plemenski kapetani koji su imali obveze i ovlasti da neposredno paze na javnu sigurnost, otkrivaju i uhićuju počinitelje krivičnih djela.

1879. je ustanovljen resor Ministarstva unutarnjih poslova, koji je imao Upravno odjeljenje sa ravnateljem za poslove javne sigurnosti i tjelesne zaštite crnogorskog monarha.

Upravnom odjeljenju Ministarstva unutarnjih poslova od tada je operativno podređena Crnogorska policija. Ravnatelj je bio nadređeni oblasnim policijskim ravnateljima kojima su, po plemenima, bili podređeni kapetani, a po gradovima (orig. varošima) gradonačelnici (orig. varoški upravitelji).

Upravno odjeljenje Ministarstva unutarnjih poslova je imalo obavještajnu službu koja je djelovala u zemlji i inozemstvu.

ZakoniUredi

1902. donesen je Zakon o Knjaževskoj vladi i Državnom savjetu, kojim je utvrđen djelokrug Ministarstva unutranjih poslova.

1903. proglašen je Zakon o ustrojstvu Ministarstva unutrašnjih djela.

1907. je donesen Pravilnik koji je normirao djelokrug poslova crnogorske policije.

Naziv pripadnika policijeUredi

Za crnogorske policajce se upotrebljavao službeni naziv žandarm. U Pravilniku je definiran status žanndarma (cit. u orig. na crnogorskom):

"Žandarmi su organi državne policijske vlasti za održaj reda, zaštitu lične i imovinske bezbjednosti građana, sprečavanje kaznenijeh očevidnih djela i hvatanje i istraživanje njihovih učinilaca, izvršavanje odluka pojedinijeh vlasti i za očuvanje zdravlja i javnoga morala".

Starješina Crnogorske policije je imao zvanje šef policije.

TradicijaUredi

Današnja crnogorska policija (orig. Uprava policije) njeguje tradicije Crnogorske policije 1831.1916. godine.

Vanjske vezeUredi