Darvel

Darvel je grad u East Ayrshire, Škotska, koji se nalazi 9 milja od Kilmanrocka. Populacija grada je oko 4000 stanovnika. Darvel je bio industrijski grad i još je rodno mjesto biologa Alexandera Fleminga.