Dedukcija je logička metoda. To je oblik posrednog zaključivanja kod kojeg se zaključeni sud izvodi od općeg k posebnom ili pojedinačnom. Kada deduktivni zaključak ima točno dvije premise (polazni sud) i konkluziju on se naziva silogizam. U zavisnosti od toga od kakvih je sudova građen može biti: kategorički, hipotetički i disjunktivni. Najčešći oblik silogizma je "kategorički silogizam", on je građen od tri kategorička suda, na primjer:

Svi ljudi(M) su živa bića(P)

Hrvati(S) su ljudi(M) ________________________

Hrvati(S) su živa bića(P)

Ovaj zaključak se sastoji točno iz tri suda i tri različita pojma. Pojmovi se razlikuju po obujmu. Pojam koji ima najširi obujam se naziva terminus maior-P, pojam s najužim obujmom naziva se terminus minor-S, pojam sa srednjim obujmom terminus medius-M.

Kategorički silogizam ima četiri osnovne figure koje zavise od položaja srednjeg termina:

  1. MP i SM = SP
  2. PM i SM = SP
  3. MP i MS = SP
  4. PM i MS = SP

Relevantni članci

uredi