Deinococcus radiodurans

Deinococcus radiodurans (prijašnjeg naziva Micrococcus radiodurans) je ekstremofilna bakterija, i jedan od organizama s najvećom poznatom radiootpornošću: Dok je doza od 10 Gy dovoljna da ubije čovjeka, a doza od 60Gy dovoljna da pobije sve stanice u kulturi E. coli, bakterija D. radiodurans je u stanju izdržati dozu od čak 5,000 Gy nimalo ne gubeći sposobnost preživljavanja, dok dozu od 15,000 Gy preživljava 37% bakterija u ozračenom uzorku.

Deinococcus radiodurans
D. radiodurans
Sistematika
Carstvo:Bacteria
Koljeno:Deinococcus-Thermus
Red:Deinococcales
Rod:Deinococcus
Vrsta:D. radiodurans
Dvojno ime
Deinococcus radiodurans
Brooks & Murray, 1981
Baze podataka

D. radiodurans je u stanju preživjeti i vrućinu, hladnoću, dehidraciju, vakuum i kiselinu.