Descartesov teorem

Descartesov teorem govori o odnosu četiri kružnica koje se međusobno dodiruju, ali se ne sijeku. Teorem se može upotrijebiti za izračun četvrte kružnice od tri zadane.

Izraz teoremaUredi

Za četiri kružnice radijusa ri (i=1,...,4) definirana je zakrivljenost k relacijom ki=1/ri. Ako se kružnice dodiruju tada se njihove zakrivljenosti odnose kao:

 

Iz toga slijedi da je zakrivljenost četvrtog kruga:

 

Pojava ± znaka upućuje na činjenicu da postoje dva riješenja: jedno je kružnica koja poisuje sve tri zadane kružnice, a drugo je kružnica koja se nalazi unutar njih.

Vidi jošUredi