Difuzija inovacija

Difuzija inovacija se bavi proučavanjem kojom brzinom te kako i zašto se neka inovacija širi kroz populaciju.

Teorija difuzije inovacija je obrađena u djelu Innovation diffusion Everetta Rogersa