Dijagram tijeka

Dijagram tijeka simbolički je algoritam. Sastoji se od niza simbola povezanih strelicama (vanjskim putevima) koji definiraju tijek i smjer programa.

Osnovni elementi (simboli) koji se rabe su:

Početak programa

Ulaz
Čvorište
Obrada
Petlje ili blokovi
Izlaz
Kraj programa
  • Grafički simboli dijagrama tijeka prikazuju slikovni međunarodno dogovoreni simboli.

Dijagrami tijeka sastoje se od 4 glavna simbola povezana strelicama koje pokazuju smjer tijeka:

  1. Izduženih krugova koji označavaju početak ili kraj postupka
  2. Pravokutnika koji pokazuju upute ili radnje
  3. Dijamanata koji ističu gdje se mora donijeti odliku
  4. Paralelograma koji pokazuju ulaz i izlaz.

Dijagrami se sastoje od sljedećih elemenata: početni i završni čvorovi procesa (vremena kada projekt počinje i kada završava), faze razvoja projekta (aktivnosti koje treba provesti), čvorovi odluke (vremena kada treba donijeti odluku) i konektori (strelice koje označavaju tijek vremena projekta).

Nedovršeni članak Dijagram tijeka koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.