Dijeceza

Disambig.svg Ovo je glavno značenje pojma Dijeceza. Za druga značenja pogledajte Rimska dijaceza.

Dijeceza je u Katoličkoj crkvi naziv za područje kojim upravlja biskup (tj. za biskupiju). Ponekad se ta riječ rabi i za crkveno-upravno područje pod upravom biskupa:

Naziv potječe od rimskih dijaceza, administrativnih jedinica koje je krajem 3. stoljeća uveo car Dioklecijan. Već za Konstantina Velikog počinje se naziv dijeceza upotrebljavati i za crkvenoupravno područje, posebno kad se poklapa s granicama dijeceze Carstva.

Biskup koji upravlja dijecezom naziva se dijecezanski biskup, za razliku od pomoćnih biskupa, nuncija i ostalih crkvenih službenika koji su zaređeni za biskupe a ne upravljaju izravno dijecezom.

NapomeneUredi

IzvoriUredi

ELZ, HER, HOL, Jurančič, Klaić, MEP, Minerva, RMS, RSANU, Vujaklija