Dionica

U financiji, dionica je vlasnički vrijednosni papir, tj. idealni udio u vlasništvu kompanije svojeg izdavatelja. Koliki udio predstavlja, ovisi o ukupnom broju izdanih dionica. Dvije su glavne vrste dionica – redovne i povlaštene. Razlikuju se prema pravima koja vlasnik stječe njihovom kupovinom, a prava su detaljno opisana u prospektu.

Dionica je vrijednosni papir kojim uplatitelj dokazuje svoj ulog u temeljni kapital dioničkog društva. Ona je dokaz vlasništva nad dijelom trgovačkog društva koje je registrirano kao dioničko društvo. Ona daje prava, ali i određene obveze prema društvu. U pravilu je nasljedna, ali postoji i mogućnost da se u odnosu na nasljeđivanje i trgovanje u aktu o osnivanju predvide i određena ograničenja.

Jedno od osnovnih svojstava dionice je da donosi dividendu, što znači isplatu profita društva vlasniku dionice (razmjerno njegovom udjelu u društvu).

Dionice, kao vrijednosni papiri, mogu biti predmet kupoprodaje na tržištu kapitala odnosno na burzi.

Indeks cijena dionica najvažniji je pokazatelj dinamike cijena dionica. Oni predstavljaju ponderiranu aritmetičku sredinu cijena dionica izabranih iz reprezentativne skupine dionica.

Biti dioničar znači biti suvlasnik kompanije, imati udio u njoj. Međutim, član društva ne može imati u vlasništvu ni društvo, a ni udio u njemu u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Članovi su samo vlasnici udjela. Dionica prestavlja dio temeljnog kapitala društva; skup članskih prava i obveza te je ujedno i vrijednosni papir ako je izdana isprava o dionici ili je izdana u nematerijaliziranom obliku i pohranjena kod Središnje depozitarne agencije.

Vidi jošUredi

Vanjske povezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Dionica

IzvoriUredi

   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Agram Brokeri d.d. (http://www.agram-brokeri.hr/).  Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Agram Brokeri d.d..
Dopusnica nije potvrđena OTRS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.