Disekcija aorte


Disekcija aorte je naziv za razdvajanje slojeva stijenke aorte. Disekcija aorte je hitno stanje i često završava smrtnim ishodom.

SimptomiUredi

Prilikom disekcije aorte najčešće dolazi do jakih bolova u prsima, osjećaja trganja ili rezanja u prsima. U manjem broju bolest se javi bez bolova.

Do razdvajanja slojeva aorte može doći na različitim dijelovima aorte, te tako mogu biti zahvaćene i različite arterije koje polaze od aorte na zahvaćenim dijelovima. Uz disekciju aorte može doći i do nastanka simptoma moždanog udara ako su zahvaćena polazišta krvnih žila za opskrbu mozga ili srčanog udara ako su zahvaćene koronarne arterije. Također može doći i do zatajenja bubrega ili bolova u trbuhu ako su zahvaćena polazišta bubrežnih arterija ili arterija koja opskrbljuju probavne organe.

DijagnostikaUredi

Za utvrđivanje bolesti koriste se različite radiološke metode (magnetska rezonancija, kompjuterizirana tomografija, UZV srca), dok su laboratorijski nalazi uglavnom nespecifični (leukocitoza, povišene vrijednosti kardioselektivnih enzima, povišne vrijednosti laktat dehidrogenaze, povišeni vrijednosti FDP-a).

KlasifikacijeUredi

Ovisno o mjestu zahvaćanja aorte te širenju diskecije postoje dvije klasifikacije disekcija:

DeBakey klasifikacija:

Stanford klasifikacija razlikuje dvije skupine:

  • Stanford A - zahvaća uzlaznu i/ili luk aorte te se širi dalje (DeBakey tip I i tip II)
  • Stanford B - zahvaća luka i distalnu aortu (distalno od lijeve potključne arterije) (DeBakey tip III)

LiječenjeUredi

Disekcija aorte može se liječiti kirurški ili medikamentozno. Kirurško liječenje obično uključuje zamjenu diseciranog dijela aorte endovaskularnom protezom, dok se medikamentozno liječenje odnosi na smanjenje krvnog tlaka unutar aorte i simptomatsku terapiju (liječenje boli). Mogući su i perkutani endovaskularni zahvati na aorti.

IzvoriUredi

     Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez konzultiranja liječnika!