Gustoća skupa

svojstvo skupa
(Preusmjereno s Diskretni skup)

Gustoća skupa, osnovno je svojstvo uređenog skupa koje određuje njegovu uređajnu i metričku strukturu. Skup može biti gust (kontinuiran) ili diskretan.[1]

Skup racionalnih brojeva '"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"'. Jasno je da se radi o gustom skupu, no ovaj prikaz pokazuje da je '"`UNIQ--postMath-00000002-QINU`"' prebrojiv, iako nije diskretan.
Skup racionalnih brojeva . Jasno je da se radi o gustom skupu, no ovaj prikaz pokazuje da je prebrojiv, iako nije diskretan.

Preciznije, kažemo da je skup gust ako između svaka dva distinktna (različita) elementa postoji treći distinktni element . S druge strane, kažemo da je uređeni skup diskretan ako nije gust.

U metričkom prostoru uredi

Diskretni skup može se definirati i preko metričkih prostora, a pojam gustog skupa bit će, dakle, njegova negacija. Naime, skup   je diskretan u metričkom prostoru   ako za svaki   postoji   takav da je  . Naravno, skup je gust ako nije diskretan.

Ova se definicija može intuitvno i zorno predočiti. Naime, skup će biti diskretan ako i samo ako možemo pronaći (ma kako malu) vrijednost   od koje će udaljenost između bilo kojih dviju točaka biti veća. U slučaju gustog skupa, dvije točke mogu biti proizvoljno "blizu" pa takav   ne postoji, odnosno za bilo koji   možemo pronaći točke   za koje je  .

Izvori uredi

  1. Diskretni skup. Pristupljeno 25. lipnja 2023.