Ditiramb je korska pjesma posvećena Dionisu, bogu vina. U njoj se vedrim tonom slave priroda i životne radosti. Prema temi ona pripada anakreontskom krugu pjesama. Pučki ditiramb dotjerao je umjetnički Korinćanin Arion.

Iz ditiramba su se razvile kasnije tragedija i satirska igra.