Dodatak:Indijanci Cr

Abecedni popis indijanskih plemena - C

A · B · C · Č · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · Š · T · U · V · W · X · Y · Z · Ž


Ca · Ce · Ch · Ci · Cl · Co · Cr · Cu


Indeks svih plemenskih naziva pojedinih plemena, plemenskih skupina, konfederacija i jezičnih porodica Indijanaca obiju Amerika.

  • Creapimcatage =Crepumcateye
  • Crecmum =Krekmún
  • Cree →Algonquian, Kanada. Paskwawininiwug (Plains Cree), Sakawithiniwuk (Sakawininiwug, Woodland Cree) Maskegon (Swampy Cree).
  • Creek
  • Crenaque =Krenak
  • Creném =Kreném
  • Crenge (Krẽyé, Crenye, Krenyê do Cajuapara)
  • Crepumcateye (Creapimcatage) →gé