Dodatak:Popis osmanskih sultana

Karta Otomanskog carstva 1683. godine
Sulejman I., sultan od 1520. do 1566. godine.
Mehmed I., sultan od 1413. do 1421. godine.
Ahmed I., sultan od 1603. do 1617. godine.
Osman III., sultan od 1754. do 1757. godine.

Vladari Osmanlijskog carstvaUredi

Ime Život Vladavina
Predosmanlijsko doba
Süleyman Şah 1174. - 1227. 1214. - 1227.
Ertuğrul Gazi 1198. - 1281. 1227. - 1281.
Sultani Osmanlijskog carstva
Osman I 1258. - 1326. 1281. - 1326.
Orhan I. 1281. - 1359. 1326. - 1359.
Murat I. 1319./1326. - 1389. 1359. - 1389.
Bajazid I. 1360. - 1403. 1389. - 1402.
Sulejman [1] ? - 1410. 1402. - 1410.
Musa [1] ? - 1413. ? - 1413.
Isa [1] ? - 1408. ? - ?
Mehmed I. 1389. - 1421. 1413. - 1421.
Murat II. 1404. - 1451. 1421. - 1444. i 1446. - 1451.
Mehmed II. 1432. - 1481. 1444. - 1446. i 1451. - 1481.
Bajazid II. 1447./1448. - 1512. 1481. - 1512.
Selim I. 1465. - 1520. 1512. - 1520.
Sulejman I. 1494. - 1566. 1520. - 1566.
Selim II. 1524. - 1574. 1566. - 1574.
Murat III. 1546. - 1595. 1574. - 1595.
Mehmed III. 1566. - 1603. 1595. - 1603.
Ahmed I. 1590. - 1617. 1603. - 1617.
Mustafa I. 1592. - 1639. 1617. - 1618. i 1622. - 1623.
Osman II. 1604. - 1622. 1618. - 1622.
Murat IV. 1612. - 1640. 1623. - 1640.
Ibrahim I. 1615. - 1648. 1640. - 1648.
Mehmed IV. 1642. - 1693. 1648. - 1687.
Sulejman II. 1642. - 1691. 1687. - 1691.
Ahmed II. 1643. - 1695. 1691. - 1695.
Mustafa II. 1664. - 1703. 1695. - 1703.
Ahmed III. 1673. - 1736. 1703. - 1730.
Mahmud I. 1696. - 1754. 1730. - 1754.
Osman III. 1699. - 1757. 1754. - 1757.
Mustafa III. 1717. - 1774. 1757. - 1774.
Abdul Hamid I. 1725. - 1789. 1774. - 1789.
Selim III. 1761. - 1808. 1789. - 1807.
Mustafa IV. 1779. - 1808. 1807. - 1808.
Mahmud II. 1785. - 1839. 1808. - 1839.
Abdul Medžid I. 1823. - 1861. 1839. - 1861.
Abdul Aziz 1830. - 1876. 1861. - 1876.
Murat V. 1840. - 1904. 1876.
Abdul Hamid II. 1842. - 1918. 1876. - 1909.
Mehmed V. 1844. - 1918. 1909. - 1918.
Mehmed VI. 1861. - 1926. 1918. - 1922.
Republika Turska
Abdul Medžid II. 1868. - 1944. 1922. - 1924.

Izvori i bilješkeUredi