Dodatak:Prometni znakovi u Hrvatskoj

Prometni znakovi dijele se na:[1]

  • znakove opasnosti
  • znakove izričitih naredbi
  • znakove obavijesti
  • znakove obavijesti za vođenje prometa
  • dopunske ploče
  • promjenjive prometne znakove

Izvode se u varijanti metalnih ploča kao nepromjenjivi, te kao promjenjivi u elektromehaničkoj varijanti ili uporabom svjetlećih elemenata u svjetlosnoj varijanti.

Znakovi opasnosti

uredi

Znakovi opasnosti upozoravaju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.[1][2]

Znakovi izričitih naredbi

uredi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u cestovnom prometu zabrane, ograničenja i obaveze.[1][2]

Znakovi obavijesti

uredi

Znakovi obavijesti daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću sudionici u prometu, nazivima mjesta, udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja prometnih znakova izričitih naredbi te druge korisne obavijesti.[1][2]

Znakovi obavijesti za vođenje prometa

uredi

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, raskrižjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.[1][2]

Dopunske ploče

uredi

Dopunske ploče pobliže označavaju značenje prometnog znaka te mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi, znakove obavijesti i znakove obavijesti za vođenje prometa.[1][2]

Izvori

uredi
  1. a b c d e f Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019 ). Narodne novine. Pristupljeno 23. prosinca 2023.
  2. a b c d e Prometna signalizacija i oprema na cestama. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Pristupljeno 23. prosinca 2023.