Otvori glavni izbornik
Dorski red: 1. Timpan, 2. akroter, 3. sima, 4. kruna (geison), 5. mutul, 7. friz, 8. triglif, 9. metopa, 10. regula, 11. kaplje (guttae), 12. taenia, 13. arhitrav, 14. kapitel, 15. abak, 16. ehin, 17. deblo, 18. kanelire, 19. stilobat.

Dorski red (ili Dorski stil) je jedan od pet stilova gradnje u antičkoj arhitekturi; ostala četiri su: toskanski, jonski, korintski i kompozitni red. Karakteriziraju ga kapitel koji se gotovo uvijek svodi na dva elementa, ehin i abak, triglifi na frizu, te mutuli i kaplje (gute) s donje strane krune vijenca. Dorski se red koristi i u grčkoj i rimskoj arhitekturi, s tim da u grčkoj stupovi redovito stoje na stilobatu, dok u rimskoj katkad ima i bazu.

Dorski se red po svojim osobinama smatra početnim stadijem razvoja kamenih građevina budući da njegov stil još posjeduje neke elemente karakteristične za prethodnu drvenu sakralnu arhitekturu.

Pogledajte i ovoUredi