Dugački lisni mišić

Dugački lisni mišić (lat. musculus peroneus longus) mišić je lateralne strane potkoljenice. Mišić inervira lat. nervus peroneus superficialis.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
Gray439.png

Polazište i hvatišteUredi

Mišić polazi s lisne kosti, goljenične kosti i s fascije potkoljenice, a hvata se na prvu kost donožja, drugu kost donožja i medijalnu klinastu kost.

VidiUredi