Enhanced Graphics Adapter (EGA) je ime za standard za grafički prikaz koji je na tržište izbacila američka tvrtka IBM 1984. godine prilikom proizvodnje računala PC-AT.

Paleta boja uredi

Osnovne vrijednosti EGA palete sa 16 boja-
(napravljena da se podudara s bojama u standardu CGA)
Color rgbRGB Decimal
0 – crna (#000000) 000000 0
1 – plava (#0000AA) 000001 1
2 – zelena (#00AA00) 000010 2
3 – cijan (#00AAAA) 000011 3
4 – crvena (#AA0000) 000100 4
5 – ružičasta (#AA00AA) 000101 5
6 – smeđa (#AA5500) 010100 20
7 – bijela / svijetlo siva (#AAAAAA) 000111 7
8 – tamno siva / svijetlo crna (#555555) 111000 56
9 – svijetlo plava (#5555FF) 111001 57
10 – svijetlo zelena (#55FF55) 111010 58
11 – svijetlo cijan (#55FFFF) 111011 59
12 – svijetlo crvena (#FF5555) 111100 60
13 – svijetlo ružičasta (#FF55FF) 111101 61
14 – svijetlo žuta (#FFFF55) 111110 62
15 – svijetlo bijela (#FFFFFF) 111111 63