Elektrifikacija

Elektrifikacija je pojam koji se odnosi na postavljanje sistema tako da isti radi koristeći elektricitet.

Električna mreža uredi

Točnije, ova riječ se odnosi na proces izgradnje neophodne infrastrukture kojom se dostavlja električna energija do domova i različitih mjesta, posebno u ruralnim i izoliranim područjima, kao i zamjene u željeznicama, od parne lokomotive (sada češće dizelske lokomotive) do elektrificiranih električnih lokomotiva. Infrastruktura potrebna za elektrifikaciju uključuje elektrane, duge provodne kabele i podstanice.

Elektrifikacija u svijetu uredi

Jedan od najvećih projekata elektrifikacije je bio GOELRO plan, usvojen 1920. godine, ispunjen 1931. godine od strane SSSR-a.

U SAD-u, široka elektrifikacija ruralnih područja počela je 1935. godine.

Elektrifikacija prijevoza uredi

Elektrifikacija prijevoza predstavlja upotrebu hibridnih i električnih vozila (kao što su trolejbus i druge varijante električnog autobusa, tramvaj i željeznica) umjesto vozila na gorivo.