Epitaf (grč. ἐπιτάφιον) je nadgrobni natpis, stih, pjesma u povodu nečije smrti.

Nadgrobni tekst kod samostana Savina, Herceg Novi: Ja sam nekad bila kao sada vi. A vi ćete brzo kao sada ja.

Prvi epitafi su iz Antičke Grčke.