Ergometrija je mjerenje sposobnosti radnog učinka organa ili sustava organa pomoću ergometra. Ako se radi o procjeni radnog učinka srca, test se izvodi na pokretnom sagu uz praćenje rada srca pomoću 12 kanalnog EKGa, ako se mjeri radni učinak pluća, test se izvodi pomoću spirometra.

Spirometar
Nedovršeni članak Ergometrija koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.