Ernest Barić (u mađ. dokumentima: Barics Ernő) (Martince, Mađarska, 1945.) je hrvatski kulturni djelatnik iz Mađarske. Po struci je slavist i kroatist.

Predaje hrvatski jezik na Sveučilištu u Pečuhu na Katedri za hrvatski jezik, književnost i kulturu.[1] Ravnatelj je Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj.

Čelno je ime u proučavanju hrvatskoga jezičnog stanja u Mađarskoj, ponajviše stanja narječja i sociolingivističnog stanja.

Bavi se hrvatskim jezikom u Mađarskoj, kako u usmenim, tako i u pisanim djelima. Osobito se bavio štokavskim govorima podravskih Hrvata, njegovim matičnim govorom.[2]. Drugo područje kojim se bavi su hrvatsko-mađarske gramatikografske i leksikografske sveze. Istraživao je kajkavske govore u mađarskoj Podravini.

Uređivao je zbornike s međunarodnih kroatističkih skupova.

Djela

uredi

(izbor)

  • Dijalektizmi u pjesmama Josipa Gujaša Džuretinog i pitanje hrvatskog književnog jezika, 1994.
  • Književni jezik Hrvata u Mađarskoj od 1945. do 1949. godine, 1998.
  • Narječja u književnojezičnoj koncepciji Józsefa Margitaija: na temelju njegove Hrvatske gramatike, Horvát Nyelvtan, iz 1884., 2001.
  • Hrvatsko-mađarski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave / Horvát-magyar szótár horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára, 2002.
  • Rode, a jezik?!, Pečuh, 2006.
  • Naziv i status hrvatskoga jezika u Mađarskoj, 2006.

Izvor

uredi
  1. (mađ.) Horvát TanszékArhivirana inačica izvorne stranice od 21. srpnja 2011. (Wayback Machine) Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
  2. Hrvatska znanstvena bibliografija Sanja Vulić: Štokavski govori Hrvata u mađarskom dijelu Podravine
  • Ernest Barić, u: Iz hrvatske baštine u Mađarskoj/Fejezetek a magyarországi horvátok örökségébőll, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 2005., ISBN 963-7118-15-2

Vanjske poveznice

uredi