Evelyn Arthur St. John Waugh (London, 28. listopada 1903. – Combe Florey kraj Tautona, 10. travnja 1966.), britanski književnik

Evelyn Waugh

U oštrom satiričnom tonu opisuje život londonskih esteta i višeg društva u prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata. Njegova britka satira o modernom društvu, njegovu materijalizmu i pomanjkanju osjećaja za vrijednosti izražena je grotsknim, mračnim i fantastičnim tonovima.

Dana 29. rujna 1930. obratio se na katoličanstvo.

Djela:

  • "Uspon i pad",
  • "Prezrena tjelesa",
  • "Ljubljena",
  • "Šaka praha",
  • "Časnici i gospoda".