Fortran

programski jezik
(Preusmjereno s FORTRAN)

Fortran (ili FORTRAN) ime je za proceduralni, imperativni programski jezik koji je bio razvijen tijekom 50-ih godina dvadesetog stoljeća, i koristi se većinom u znanstvene svrhe. Ime FORTRAN dobiveno je od skraćivanjem engleske složenice Formula Translation.

Povijest razvoja i inačice

uredi

Povijest razvoja

uredi

Prvi FORTRAN jezični prevoditelj (ili kompilator) razvila je tvrtka IBM za računalo IBM 704 između 1954. i 1957. godine. Razvojnu grupu predvodio je John W. Backus. Kao jezični prevoditelj FORTRAN je nastao u povojima računarstva tj. kada su osnovna svojstva računala bile veoma skromne (mala glavna memorija, spora centralna jedinica) tako da je razvojni tim imao skučeni prostor za razvoj i implementaciju.

Predvoditelj razvojne grupe John W. Backus je također bio i jedan od glavnih inženjera i dizajnera računala IBM 704, računala na kojem je razvijena prva inačica FORTRANA. Uz Backusa u razvojnoj grupi su sudjelovali su sljedeći programeri :

 • Sheldon F. Best
 • Harlan Herrick
 • Peter Sheridan
 • Roy Nutt
 • Robert Nelson
 • Irving Ziller
 • Richard Goldberg
 • Lois Haibt
 • David Sayre


Razvojni tim FORTRANA nije razvio princip programa-prevoditelja te prevođenje složenog programskog jezika u objektni kod, ali oni su prva grupa koja je razvila uspješan složeni programski jezik.

Inačice

uredi
 • FORTRAN I (1954. – 1957.)
 • FORTRAN II (1958.)
 • FORTRAN III (1958.)
 • FORTRAN IV (1961.)
 • FORTRAN 66 (1966.)
 • FORTRAN 77 (1977.) (ANSI standard)
 • FORTRAN 90 (1990.) (ANSI standard)
 • FORTRAN 95 (1995.) (ANSI standard)
 • FORTRAN 2000 (2000.)
 • FORTRAN 2003 (2003.)
 • FORTRAN 2008 (2008.)

Posebitosti

uredi

Nedostaci

uredi

Programski primjer

uredi
!   This program calculates the area of a tank,           
!   excluding the bottom.                      
!   The variables are assigned as follows:              
!                                    
!     R = RADIUS                         
!     H = HEIGHT                         
!     PI = 3.14159                        
!     A = AREA                          
!                                    
!   They are declared with the REAL statement below.         
                                    
   REAL R, H, PI, A 
                                    
                                    
!   The OPEN command associates the data file, "PANDAT.DAT",     
!   in folder "DATA" with logical device 5. If there is an     
!   error, statement 900 is executed.                
                                    
   OPEN (5, FILE = 'C:\DATA\PANDAT.DAT', ACCESS = 'SEQUENTIAL',   &
   STATUS = 'OLD', ERR = 900)                    
                                    
                                    
!   This following section accumulates the sum of          
!   the input variables.                       
!   The first command reads the data record and           
!   stores it in memory.                       
      
   DO	                                
     READ (5, FMT = 1, END = 99) R, H 
                                    
!   The next command describes the form and location         
!   of the data to be read.                     
                                    
  1 FORMAT  (F4.2,F4.2) 
                                    
!   The next statements assign values to the variables.       
                                    
     PI = 3.14159 
     A = PI * R**2 + 2 * PI * R * H 
                                    
!   The next section writes the sums to the screen.         
!   The first command, PRINT, denotes which FORMAT          
!   statement is to be used, and the variables to be printed.    
                                    
     PRINT 11, H, R, A 
                                    
!   The following FORMAT statement describes how the         
!   data field is to be written. Notice the semicolon in column 6  
!   which is used to denote continuation of the previous line.    
                                    
  11 FORMAT  (1X,'RADIUS= ',F6.2,10X,'HEIGHT= ',F6.1,10X,'AREA= ',  &
   &      F8.1)                         
                                    
                                    
!   The following statement completes the loop.           
                                    
   END DO 
                                    
!   The next section prints if the input data is invalid.      
                                    
 900 PRINT 21 
  21 FORMAT  (1X,'INVALID DATA') 
                                    
                                    
!   Now we close the file and end program execution.         
                                    
  99 CLOSE (5) 
   STOP 
   END

Vanjske poveznice

uredi

Povijest FORTRAN-a