Fentanil

Fentanil je lijek protiv bolova, često zlouporabljen kao droga, a uzima žrtve i kod legalne uporabe kod neopreznog povećanja doze, osobito kod osoba s velikim bolovima. [1]

Ljudima ga se daje ljudima nakon teških operacija. Djeluje slično heroinu, no od heroina je jači 50 puta. Od morfija je fentanil u svom osnovnom obliku i 100 puta snažniji, a neke inačice fentanila i 10.000 puta snažnije su snažnije od morfija. Konzument zapada u euforiju, osjeća s opušteno i ovisnost se razvija vrlo brzo. Vrlo je snažna i nekoliko zrnaca može ubiti čovjeka.[1]

Uvršten je u Hrvatskoj na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe drogu na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, pod Popis droga i biljaka iz kojih se može dobiti droga, pod Droge sukladno Popisu 1. Jedinstvene konvencije UN-a o drogama iz 1961. godine. Kemijsko ime je (1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin). Drogom se smatra i njegove strukturne analoge, odnosno spojevi strukturno izvedeni iz njega na jedan ili više od sljedećih načina:[2]

  • zamjenom benzenskog prstena feniletilne skupine heterociklom;
  • zamjenom etilenske razmaknice feniletilne skupine metilenskom;
  • zamjenom propionilne skupine nekom drugom acilnom skupinom;
  • supstitucijom na prstenu fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi i halogen;
  • supstitucijom na alkilenskoj premosnici fenilalkilne ili zamijenjene fenilalkilne skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkilen i hidroksi;
  • supstitucijom na piperidinskom prstenu s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkoksialkil, alkenil, alkoksikarbonil, aril i halogen;
  • supstitucijom na benzenskom prstenu anilinske skupine s jednim ili više supstituenata iz skupine koju čine alkil, alkiloksi, halogenalkil, hidroksi i halogen.

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 100posto Zovu je 'oružje za masovno uništenje' Ubojita droga sto puta gora od heroina najnoviji je zastrašujući trend u svijetu, nedavno je poharala susjedstvo ; 27. travnja 2019.; pristupljeno 14. prosinca 2019.
  2. Narodne novine br. 13 Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga. Broj dokumenta u izdanju: 259; Stranica tiskanog izdanja: 73; Donositelj: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske; Nadnevak tiskanog izdanja: 6. veljače 2019.; pristupljeno 1. siječnja 2020.