Fortunat Tršćanski

Fortunat (Trst, ? - Rim, 826.), katolički biskup i patrijarh u Mletačkoj Republici, gradeški patrijarh 803.820. godine.

Porijeklom iz Trsta koji se tada nalazio na teritoriju Franačkoga Carstva, Fortunat je bio nećak gradeškoga patrijarha Ivana IV. Godine 777. postao je biskup Trevisa, preselivši se u taj grad. Godine 802. mletački dužd Giovanni Galbaio ubio mu je strica i patrijarha Ivana jer se usudio pobuniti protiv duždeve vlasti. Najveći je grijeh staroga patrijarha bio zapravo taj što je stao uz franačku stranu u periodu u kojem se Mletački dukat borio u političkom sukobu u kojemu su neki pokušavali zadržati tradicionalnu vjernost Bizantu i onih koji su nastojali podrediti se novom carstvu Karla Velikoga.

Vanjske poveznice uredi


titule Katoličke crkve
prethodnik
Ticijan
treviški biskup
777.803.
nasljednik
Landol
prethodnik
Ivan IV.
gradeški patrijarh
803.820.
nasljednik
Ivan V.
prethodnik
Emilijan
pulski biskup
806.810.
nasljednik
Ivan I.