Francika

Francika (?, 2. pol. 11. st. — ?, nakon 1134.), peti zagrebački biskup, najvjerojatnije benediktinac, nasljednik Manasesa.

ŽivotopisUredi

O njegovom podrijetlu postoji više teza (navodi se da je Francuz, Slaven, Saksonac).

Pisani izvor o Franciki govore Felicijanovoj presudi o zemlji Dubravi iz 1134. godine u kojoj se govori o osnutku Zagrebačke biskupije.[1] Prema Georgiu Prayu zagrebačkim biskupom bio je od 1113. godine. Kao biskup spominje se jedino u vezi otimanja biskupskog posjeda Dubrave od plemića Sudenje. Kralj Stjepan je tada odredio da spor riješi ostrogonski nadbiskup Felicijan. Njihov spor riješio je ostrogonski nadbiskup Felicijan u Fancikinu korist. Smatra se da je upravljao Zagrebačkom biskupijom do 1131. godine, kada ga je kralj Bela II. Slijepi premjestio za nadbiskupa u Baču.[2]

IzvoriUredi

  1. zg-nadbiskupija.hr, pristupljeno 25. studenog 2015.
  2. hbl.lzmk.hr, pristupljeno 25. studenog 2015.